25 jaar wijding Agneskerk

Op zondag 11 februari is in een feestelijke viering het feit herdacht dat 25 jaar geleden de kerkruimte door bisschop Ter Schure officieel in gebruik werd genomen. 
In deze feestelijke viering gingen bisschop G. de Korte, de huidige pastoor C. van Vught en W. Sleddens O.S.A. voor. W.Sleddens is lange tijd pastoor geweest van parochie Lindenholt en was dat ook ten tijde van de bouw. Ook gaat hij nu nog steeds voor in vieringen. Na de viering hebben we onder het genot van koffie, thee, wat drankjes en gebak in de ontmoetingsruimte elkaar nog uitgebreid gesproken over de viering en die voorbije vijfentwintig jaar. Kortom het is een dag die weer in de archieven van onze locatie kan worden bijgeschreven.