't Lindeblad

't Lindeblad is het informatieblad van de locatie Agneskerk Lindenholt, onderdeel van de parochie H. Stefanus. Daarmee is het een van de belangrijkste communicatiemiddelen van de locatie. Dit omdat 't Lindeblad naar mensen gaat die zich betrokken voelen bij onze gemeenschap. Daarom is het voor ons als redactie belangrijk een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van wat er leeft in de locatie en wat vanuit de parochie H. Stefanus van belang is voor onze gemeenschap; zoals wat er de laatste tijd is gebeurd, en wat er nog te gebeuren staat.

't Lindeblad verschijnt acht keer per jaar. Bent u ingeschreven in de parochie, en ontvangt u geen Lindeblad, bel dan 's morgens naar het parochiecentrum. Onze gastvrouwen/ gastheren zullen u graag inschrijven, zodat ook u een exemplaar ontvangt.