Berichten

In het kader van de corona-maatregelen vindt u hier mededelingen.

Hervatten van vieringen

Zowel door de regering als door de bisschoppen worden richtlijnen en protocollen gegeven op basis waarvan wij aan het werk kunnen om vieringen in onze kerk weer te hervatten. 
In de link naar het bisdom op de startpagina vind u de protocollen waaraan wij moeten voldoen. Als u die leest dan ziet u dat wij niet voor 1 juli aan vieringen kunnen beginnen.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Locatieberichten.

Op 31 maart 2020 is Mw. Trees Altena overleden.
Op 20 april 2020 is André Nguyen Duc Tinh  overleden

 

Het parochiecentrum is (i.t.t. wat we gewend zijn) op werkdagen ’s morgens geopend van 11:00 tot 12:00 uur
U bent dan in de gelegenheid een kaarsje op te steken of een misintentie voor onze on-line vieringen op te geven.