Sacramenten

In ieders leven komen belangrijke momenten voor, zoals een verjaardag, je eerste schooldag, ontslag uit het ziekenhuis, het slagen voor een examen. Zulke gebeurtenissen wil je graag vieren met anderen.

Er zijn nog meer belangrijke momenten in ieders leven,
al sta je daar niet altijd zo bij stil.
Wat denk je bijvoorbeeld van:
Het begin en het einde van het leven,
het steeds weer eten om in leven te blijven,
het vinden van een levenspartner,
het opnieuw beginnen als je een grote fout hebt gemaakt.

Dat zijn gebeurtenissen die het leven voor iedereen bepalen.

Mensen die God een plaats in hun leven hebben gegeven,
willen Hem juist bij die momenten betrekken.
Maar niet alleen God.
Met momenten als geboorte, sterven, eten, iets goed maken,
hebben we ook met andere mensen te maken.

Een sacrament is: het vieren van een van de meest belangrijke
gebeurtenissen in je leven, samen met God en met de gelovige gemeenschap.

Je zegt daarmee dan eigenlijk dat God en die gemeenschap een plaats
hebben in jouw leven. Je gelooft dan, dat wij mensen aan elkaar
gegeven zijn,
om elkaar - met Gods hulp - gelukkig te maken. Daarom kies je voor elkaar
en dat geldt dan niet voor een uur of voor een dag. Nee dat geldt
dan je hele leven door.

De Rooms Katholieke kerk kent zeven sacramenten op zeven van die
keuzemomenten in het leven.
In deze rubriek vind u ze.