de Doop

Dit is het eerste sacrament: bij het begin van het leven met Jezus. Ouders kiezen hiervoor, omdat ze het belangrijk vinden hun kind op de weg van God te zetten, de weg die Jezus ons voorleeft. Ouders en ook de parochie willen mensen op die weg begeleiden. Het sacrament van de Doop kun je maar eenmaal in je leven ontvangen. Door dit sacrament word je opgenomen in de kerk. Natuurlijk kan iemand ook op latere leeftijd besluiten katholiek te willen worden.

Een doopviering.

We komen bijeen, soms rond één dopeling maar meer en meer rond meerdere dopelingen tegelijkertijd. Vooral als er meer dopelingen zijn, is het duidelijk dat we met een geloofsgemeenschap te maken hebben. Je hebt elkaar niet uitgekozen, je wordt bij elkaar gebracht omdat het geloof in Christus (hoe zeker of onzeker ook) de gezamenlijke noemer is. Een kind wordt nooit in een gezin gedoopt. Een kind wordt binnen een gezin geboren, het wordt in een geloofsgemeenschap, een kerk, gedoopt.

De Doop tijdens een Eucharistieviering.

U kunt uw kind laten dopen in het bijzijn van de geloofsgemeenschap. Dit is mogelijk in een van onze reguliere vieringen op zondagochtend (10:00 uur).
Daarnaast is het ook mogelijk om uw kind te laten dopen in een speciale doopviering op de laatste zondag van de maand om 11:30 uur. In deze speciale doopviering worden regelmatig meerdere kinderen gedoopt. Samen met de andere gezinnen wordt de viering voorbereid.

Aanmelding:

Om uw kind aan te melden voor de doop kunt u contact opnemen met het parochiecentrum (zie Algemeen, Bereikbaarheid)

Voorbereiding:

Om dieper in te gaan op de symboliek van de doop wordt u uitgenodigd voor twee voorbereidingsavonden. De peetouders zijn hierbij natuurlijk ook van harte welkom. Op deze avonden maakt u ook kennis met de eventuele andere doopouders.
Naast de uitleg van het sacrament van de doop en zijn symboliek, is er natuurlijk ook ruimte om vragen te stellen. Aan het einde van de avond krijgt u een formulier mee waarop u, rustig thuis, de doopnamen van de dopeling en de overige gegevens in kunt vullen.
Wanneer u uw kind laat dopen in een speciale doopviering krijgt u een voorbeeldboekje  mee naar huis. U kunt dit rustig thuis doorlezen om ideeën op te doen lezingen en liederen voor de doopviering. Op de tweede voorbereidingsavond maken we dan, met de eventuele andere doopouders, de viering en wordt er een speciaal boekje gemaakt voor de doopviering.

Oudere dopelingen

Natuurlijk kunnen ook (jong)volwassenen gedoopt worden! Met hen wordt een uitgebreider traject doorlopen als voorbereiding op hun doop.
Het gebeurt ook regelmatig dat kinderen in de voorbereiding op hun eerste communie gedoopt worden.