het Vormsel

Dit sacrament staat meestal op de grens tussen kindertijd en volwassen wording. Een jongere kan dan zelf "JA " zeggen tegen zijn of haar Doopsel, zelf kiezen de weg van Jezus te willen gaan. Dat betekent: proberen om zo goed mogelijk samen met anderen te leven, zoals God dat heeft bedoeld en zoals Jezus dat heeft voor geleefd. Dat is: Leven in Zijn Geest. De jongere ontvangt de kracht daartoe. Dit sacrament kun je maar éénmaal in je leven ontvangen. De bisschop, of iemand die door hem aangewezen is, komt naar de parochie om het Vormsel toe te dienen.

Wanneer een volwassene het Sacrament van het Vormsel wil ontvangen dan is daar een apart voorbereidingstraject voor. Een volwassene kan door de parochiepriester gevormd worden.