Een Geloofsgemeenschap

De mensen van een 'geloofsgemeenschap' zijn geen aparte mensen. Het zijn de mensen die u overal tegenkomt. Dat zij deel uitmaken van een geloofsgemeenschap wil zeggen dat ze van tijd tot tijd bij elkaar komen omwille van hun geloven. Dat 'geloven' herkennen ze in elkaar, en je kunt elkaar ook helpen om te geloven. Dat geloof kun je ook samen vieren. En zo bouw je samen als het ware een huis, een huis van geloof, 'waar mensen samenkomen en Gij ons wensen en dromen van vrede brandende houdt' (zoals de tekst op de steen onder de toren bij onze kerk zegt). Dat 'brandend houden' vraagt zorg, en die zorg vind je waar mensen daarvoor bij elkaar komen.

De geloofsgemeenschap die onze parochie is, kent daarom allerlei groepen: waar mensen samen praten, waar vieringen worden voorbereid, waar het vieren van de verschillende sacramenten - zoals doop, eerste communie, vormsel, ziekenzalving - worden voorbereid; koren die repeteren; groepen die zorg hebben voor elkaar.

Maar heel de gemeenschap heeft ook 'haar dag' om bijeen te komen. Die dag is de zondag. We hebben dan één viering, op zondagmorgen (10.00 uur).

W.Sleddens o.s.a. (tekst 1999, pastoor: 1984-2000)