De Eerste Communie

Het vieren van de Eucharistie is het hart van onze geloofsgemeenschap. Daarom vinden we het in onze parochie belangrijk dat ook de kinderen zich in die viering  thuis voelen. Er zijn gezinsvieringen, afgestemd op kinderen. 
Wanneer kinderen eenmaal in groep 4 zitten, zijn ze er aan toe om ook mee te gaan doen aan de Communie. De parochie wil u graag helpen om hen daarop voor te bereiden. De Werkgroep  eerste communie draagt daar zorg voor.

Hoe gaat alles in zijn werk?

1. De voorbereiding:
Thuis: U ontvangt in delen het project “Welkom bij ons”. Wij vragen u om  samen met uw kind de projectdelen door te werken. Samen met iets bezig zijn spreekt kinderen aan. In het ouderdeel vindt u telkens de verdieping op het kinderdeel.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u altijd iemand van de werkgroep aanspreken.

In het parochiecentrum:
Vijf keer op woensdagmiddag en één keer op zaterdagmorgen komen we bij elkaar in het parochiecentrum met een groepje kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). Elke bijeenkomst duurt ongeveer één uur. We houden bv. een Verkenningstocht in de kerk. Samen met de kinderen kijken we rond in de kerk en de andere ruimten en we leggen uit wat alles betekent. Zo raken zij meer thuis in het huis waar de gemeenschap bijeenkomt. We komen bij elkaar rond de Regels van de gemeenschap, de Doop, we houden een Broodmaaltijd, in het teken van de maaltijden van Jezus met zijn leerlingen, enz. Na 3 bijeenkomsten voor de eerste communicant en de ouder(s)/verzorger(s) komen we een keer
‘s avonds met de ouder(s)/verzorger(s) alleen bij elkaar.
Op het einde van elke bijeenkomst krijgt u een nieuw deel van het project mee. Hiermee kunt u thuis samen weer aan de slag. In deze periode komen we op de laatste zaterdagavond van de maand, in de Goede Week en met Pasen bij elkaar voor een gezinsviering in de kerk. Dan zijn natuurlijk alle gezinsleden hartelijk welkom.

2. De Eerste Communie:
De Eerste Communie van uw kind is tijdens een viering in het weekend. Per viering kan een groepje van 8 à 10 kinderen hun Eerste Communie doen.  
U vindt de datum onder de tab voorbereiding. Daar staat het schema voor het totale traject.


3. Informatie-avond:
De informatieavond kunt u vinden onder voorbereiding.

4. Inschrijving:
Tijdens de informatie-avond zelf kunt u inschrijven voor de voorbereiding op de Eerste Communie. 

5. De kosten:
De kosten van de projectdelen en de materialen die erbij horen bedragen vindt u in de folder die jaarlijks wordt uitgegeven.

En dan nog iets...
Soms willen ouders liever wachten met de Eerste Communie tot meerdere kinderen van hun gezin mee kunnen doen.  Daar is alle ruimte voor, natuurlijk.  Ouders bepalen dat zelf, want zij dragen de eerste verantwoordelijkheid.  En het kan in een gezin een bijzondere periode zijn, als het hele gezin samen de voorbereiding doet.  Als u daarover denkt, neem dan een keer contact op met de Werkgroep.  Ook dan willen we u graag helpen om een goede weg te vinden.  Er is dan wel enig geduld nodig, want ook de jongste van uw kinderen moet dan minimaal in groep 4 zitten.

Werkgroep Eerste Communie