Eerste Communie 2022 - 2023: aanmelding en voorbereiding

Op 23 november was de informatieavond.
De uiterste datum voor het aanmelden voor de eerste Communie is 1 december 2022.

Aanmelden kan via eerstecommunie@agneskerklindenholt.nl.

Activiteit Datum Voor wie
Infoavond woensdag 23 november 20.00uur ouder *
Inschrijven Eerste Communie vóór 1 december 2022 !
Map ophalen woensdag 14december 16.00 - 17.00 uurouder en kind
Bijeenkomst 1 woensdag 11 januari ouder en kind
Eucharistieviering
voorstellen eerste communicanten
zondag 15 januari 10.00 uurgezin
Bijeenkomst 2 woensdag 25 januari ouder en kind
Bijeenkomst 3 woensdag 8 februari ouder en kind
Eucharistieviering zondag 12 februari 10.00 uur gezin
Avondbijeenkomst woensdag 15 februari 20.15 uur Ouder
Bijeenkomst 4 woensdag 1 maart ouder en kind
Eucharistieviering zondag 12 maart 10.00 uur gezin
Bijeenkomst 5 zaterdag 18 maart
10.00 - 11.00 uur
ouder en kind
Palmpaasstokken makenzaterdag 1 april
10.00 - 11.00 uur
ouder en kind
Eucharistieviering Palmpasenzondag 2 april 10.00 uurgezin
Goede Vrijdag vrijdag 7 april 15.00 uur gezin
Eucharistieviering Pasen zondag 9 april 10.30 uur gezin
Bijeenkomst 6 Woensdag 19 april ouder en kind
voorbereiden eerstecom. viering woensdag 26 april ouder en kind
Oefenmiddag voor de ec-viering: woensdag 10 mei ouder en kind
Eerstecommunieviering zondag 14 mei 10.00 uur gezin en familie, vrienden etc.
Eucharistieviering Volkorendag

* Overal waar ouder staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s)
Eerste Communieviering: De viering begint om 10.00 uur

De bijeenkomsten duren ongeveer één uur en zijn voor ouder én kind!
Tijdstip van aanvang spreken we af op de infoavond.