Eerste Communievriering verplaatst i.v.m. corona-virus

Zodra er bekend is wanneer er weer vieringen mogelijk zijn, zullen we ook aangeven wanneer de Eerste  Communieviering kan plaatsvinden.

Bijeenkomsten voorbereiding Eerste Communie 2018-2019

Activiteit Datum Voor wie
Ouder(info)avond woensdag 27 november 20.15 uur ouder*
Inschrijven Eerste Communie vóór 1 december 2019!
Map ophalen dinsdag 10 december
19.00 - 19.30 uur
ouder en kind
Bijeenkomst 1 woensdag 8 januari ouder en kind
Eucharistieviering
voorstellen communicanten
zondag 12 januari
10.00 uur
gezin
Bijeenkomst 2 woensdag 22 januari ouder en kind
Eucharistieviering zondag 9 februari
10.00 uur
gezin
Bijeenkomst 3 woensdag 12 februari ouder en kind
Avondbijeenkomst woensdagavond 19 februari
20.15 uur
ouder
Bijeenkomst 4 woensdag 4 maaart ouder en kind
Eucharistieviering zondag 8 maart
10.00 uur
gezin
Bijeenkomst 5 zaterdag 21 maart
10.00 - 11.00 uur
ouder en kind
palmpaasstokken maken zaterdag 4 april
15.30 - 17.00 uur
ouder en kind
Eucharistieviering
Palmpasen
zondag 5 april
10.00 uur
gezin
Goede Vrijdag viering
voor kinderen
vrijdag 10 april
15.00 uur
gezin
Eucharistieviering
Pasen
zondag 12 april
10.30 uur
gezin
Bijeenkomst 6 woensdag 22 april ouder en kind
Eucharistieviering zondag 10 mei
10.00 uur
gezin
voorbereiden
eerstecommunieviering
woensdag 20 mei ouder en kind
Oefenmiddag eerstecommunieviering:
vrijdag 29 mei 15.45 uur
ouder en kind
Eerstecommunie-
viering
Tweeede pinksterdag
maandag 1 juni
gezin en familie, vrienden etc.
Eucharistieviering zondag 14 juni
10.00 uur
gezin

* Overal waar ouder staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s)
Eerste Communieviering: Tweede Pinksterdag maandag 1 juni
De viering begint om 10:00 uur

Inschrijving voor de eerstecommunievoorbereiding en
Eerste Communieviering tijdens de info-avond!!
of voor 1 december 2019

Deze bijeenkomst is op het parochiecentrum.

De bijeenkomsten duren ongeveer één uur en zijn voor ouder én kind!
Tijdstip van aanvang spreken we af op de infoavond.