‘Soms breekt uw Licht in mensen door.’ Soms.
Goddank vaak genoeg om in dat licht te blijven geloven,
en ermee in te stemmen en je leven daarop te oriënteren.
‘Geen duisternis heeft ooit dit Licht overmeesterd’,
zegt het Evangelie van Johannes.
(Uit: Loed Loosen, De kracht van het weerloze, 45-46)

 

Moge dat onze draagkracht zijn
In de heftige tijd waarin we ons bevinden.

De tekst van het lijdensverhaal werd telkens onderbroken door:
Blijf bij Mij en waak hier met Mij,
wakend en biddend, wakend en biddend.

Wij bidden:
God, blijf bij ons en waak met ons,
dat het duister van de tijd ons niet opslokt
maar dat we naar U en naar elkaar durven blijven omzien,
in de kracht van Jezus Christus, ons voorbeeld ten leven.

Download hier de Kruisweg van onze kerk.