Pasen: Wie zal de steen wegrollen?

Als het leven weinig uitzicht biedt,
als mensen ons ontvallen, waar zijt Gij dan?
Zult Gij de steen voor mij wegrollen?

Als de dag ingehaald wordt door nacht,
als vriendschap zwijgt,
zijt Gij er dan nog wel?
Zult Gij de steen voor mij wegrollen?

Raak in ons midden mensen aan
die een steen weg kunnen rollen
en zicht kunnen geven op toekomst.

Rol de steen weg
en doe ons leven in uw licht, uw nieuwe dag.

Zalig pasen!