Een nieuw gebod geef ik u, zegt de Heer,
dat u elkaar liefheeft, zoals ik u heb liefgehad.

Gebed van de geestelijke communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament van de communie aanwezig bent.
Ik houd van u en ik verlang naar u.
Kom in mijn hart. Ik omhels u; verlaat mij nooit meer….
Amen