Vieringen

Vieringen in de Agneskerk:

Vanaf 5 juli zijn er weer vieringen volgens onderstaand schema

We hervatten de vieringen met maatregelen en voorwaarden.

Reserveren/aanmelden: Wilt u zondags naar de Agneskerk? Dan moet u zich op woensdagmorgen tussen 11.00 uur en 12.00 uur of vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur telefonisch aanmelden. tel: 024 3777778. Daar kunt u zich alleen aanmelden voor de komende zondag. Op zondagmorgen moet u op de lijst staan, anders mogen we u niet binnenlaten…

Datum Tijd Voorganger Lector* Koor Bijzonderheden
Zo 11 okt 10.00 uur B. Hagendoorn Richard/T.S.Nguyen
Zo 18 okt 10.00 uur G. Zwaard Marianne/T.S.Nguyen Wereldmissiedag
Zo 25 okt 10.00 uur F. Voss v.d.Werf/T.S.Nguyen 30e zo d.h.jaar
Zo 1 nov 10.00 uur B. Hagendoorn Kees/T.S.Nguyen Allerheiligen/diaconie
Ma 2 nov 19.30 uur Allerzielen
Zo 8 nov 10.00 uur G. Zwaard Agnes/T.S.Nguyen
Zo 15 nov 10.00 uur E. Metz v.d.Werf/T.S.Nguyen 33e zo d.h.j.
Zo 22 nov 10.00 uur B. Hagendoorn Paula/T.S.Nguyen Christuskoning

* Hier staan de lector voor de viering en de lector voor het Evangelie in het Vietnamees.

Vieren met afspraken

(n.a.v. de protocollen van de bisschoppen en het RIVM.)

Het coronavirus is nog niet weg. Er is nog geen vaccin of medicatie voor genezing. We weten inmiddels allemaal dat de  gevolgen van de ziekte heel ernstig kunnen zijn. En dat herstel vaak lang duurt.
Daarom zijn er strenge en strikte regels vanuit het bisdom waar we ons aan moeten houden om bij elkaar te kunnen komen. Vanwege die regels en de regels van het  RIVM moeten we aanpassingen doen in onze vieringen en in onze kerk. Dat vindt niemand fijn, maar ze zijn de ‘prijs’ die we moeten betalen om te kunnen vieren zonder het coronavirus te verspreiden.
We hebben de kerk ingedeeld met twee plaatsen naast elkaar voor koppels of ouder en kind, of enkele plaatsen, met twee afgeplakte stoelen tussen de plekken waar u kunt zitten. Tussen de rijen stoelen is 1,5 m afstand. De gangpaden moeten 3 m breed zijn. U zult de kerk dus anders terugzien…..
U snapt, hopen we, dat we daarmee ook zeker geen 100 mensen in onze kerk een plek kunnen geven. Vandaar dat de lijst van aanmelding belangrijk is.
Een erg lastige regel is dat er niet mag worden gezongen tijdens de viering. Geen koor en ook geen samenzang! Muziek mag wel.

De regels:

Vooraf:

-  Wilt u zondags naar de Agneskerk? Dan moet u zich op woensdagmorgen tussen 11.00 uur en 12.00 uur of vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur telefonisch aanmelden. tel: 024 3777778. Daar kunt u zich alleen maar aanmelden voor de komende zondag. Op zondagmorgen moet u op de lijst staan, anders mogen we u niet binnenlaten…

-  misintenties kunnen alleen telefonisch opgegeven worden, dus niet meer op de dag zelf vlak voor de viering.

 

Op zondag:

-  Kom op tijd. Aan de deur krijgt u eerst (corona-gerelateerde) vragen over uw gezondheid. Dus: blijf thuis bij klachten!

En er wordt gecheckt of u op de lijst staat. Deze lijsten blijven 3 weken bewaard ivm een volgende corona-uitbraak.

-  Bij binnenkomst moet u uw handen desinfecteren bij de standaard.

-  Uw jas neemt u mee de kerk in en hangt hem daar over uw stoel.

-  U krijgt een plaats aangewezen in de kerk door een coördinator. Daar moet u ook gaan zitten. Hier ligt dan al een boekje klaar. De coördinator ‘vult’ de rijen van voor naar achter. Daarmee wordt geloop en dus luchtverplaatsing tot een minimum teruggebracht. Kinderen zijn van harte welkom, maar mogen niet meer in de kerk rondlopen. Ze blijven bij u op hun plaats zitten.

-  Er mag geen samenzang zijn of een koor zingen.

-  Tijdens het maken van het kruisteken mag het lichaam niet aangeraakt worden.

-  We mogen elkaar geen hand geven bij de vredeswens.

-  Bij het communiceren houdt u 1,5m afstand tot elkaar. Voorafgaand aan de communie moet u weer uw handen desinfecteren. De communie wordt uitgereikt achter een spatscherm met behulp van een pincet, zodat er geen lijfelijk contact is. Kinderen kunnen worden gezegend, vanachter het scherm.

-  Er is geen collecte tijdens de viering. Bij het naar huis gaan staat de collecteschaal in de ontmoetingsruimte klaar om uw gave in te doen. Natuurlijk mag u ook een bijdrage overmaken!

-  We vragen u, meteen  na de viering de kerk te verlaten op aanwijzing van de coördinator.

Na de viering:

-  Er is na de viering geen gelegenheid meer voor koffie of thee. Op het kerkplein kunt u op 1,5m afstand natuurlijk wel bijpraten met elkaar.

-  Een kaarsje opsteken in het Stiltecentrum kan alleen door de week en niet meer voor of na de viering.

Algemeen

-  Graag zo min mogelijk aanraken van spullen in de kerk (deurklinken!)

-  Zorg dat u thuis naar het toilet geweest bent.

-  Toiletgebruik in de kerk graag tot een minimum beperken, moet u toch het toilet gebruiken: voor en na gebruik schoon maken.

-  Volg te allen tijde de instructies op van de coördinatoren (te herkennen aan de gele hesjes).

 We hopen u allemaal terug te mogen zien in onze kerk, deze zomer. Natuurlijk hebben we ons best gedaan om veilig te kunnen vieren. En vragen u dringend om samen de regels te volgen.