Hervatten van vieringen

Zowel door de regering als door de bisschoppen worden richtlijnen en protocollen gegeven op basis waarvan wij aan het werk kunnen om vieringen in onze kerk weer te hervatten. 
In de link naar het bisdom vind u de protocollen waaraan wij moeten voldoen. Als u die leest dan ziet u dat wij niet voor 1 juli aan vieringen kunnen beginnen.
We houden u zo goed mogelijk op de hoogte.