Pasen 2021

Vieringen met Pasen

Palmpasen
10:00 uurEucharistieviering
Witte Donderdag
9:00 uurgebedsviering
19:30 uurEucharistieviering
Goede Vrijdag
9:00 uurgebedsviering
15:00 uurgezins(gebeds)viering met bloemenhulde bij het kruis
19:30 uurgebedsviering met bloemenhulde bij het kruis
Paaszaterdag /Stille Zaterdag
9:00 uurgebedsviering
Eerste Paasdag
6:00 uurPaasviering (Eucharistieviering), buiten bij het ochtendgloren ontsteken we plechtig de Paaskaars. Het nieuwe Doopwater wordt gewijd.
10:30 uurPaasviering (Eucharistieviering)
Tweede Paasdag
10:00 uurEucharistieviering