Pasen 2018

Vieringen met Pasen

Palmpasen
10:00 uurEucharistieviering
Witte Donderdag
9:00 uurgebedsviering
17:00 uurEucharistieviering met een dienst van vergeving
Goede Vrijdag
9:00 uurgebedsviering
15:00 uurgezins(gebeds)viering met bloemenhulde bij het kruis
19:30 uurgebedsviering met bloemenhulde bij het kruis
Paaszaterdag /Stille Zaterdag
9:00 uurgebedsviering
22:30 uurbegin van de Paasnachtwake (geen Eucharistieviering),
Gedurende de nacht zijn er korte vieringen .
Er is gelegenheid voor persoonlijke meditatie.
Voor wie wil zijn er ook activiteiten in groepsverband.
Eerste Paasdag
6:00 uurPaasviering (Eucharistieviering), buiten bij het ochtendgloren ontsteken we plechtig de Paaskaars. Het nieuwe Doopwater wordt gewijd.
De viering sluiten we af met een Paasontbijt.
10:30 uurPaasviering (Eucharistieviering) met het kinderkoor de Linderakkertjes
Tweede Paasdag
10:00 uurEucharistieviering